Politia Locala Motru

0
1996

Str.Tineretului, nr.8
Municipiul Motru, Gorj

Comisar şef de poliţie :PREDA FLORIN

Telefon G.S.M.: 0744179065

Telefon: 0253/410 251

Fax: 0253/410 252

 • Prezentare     Politia Locala Motru a fost inființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Motru nr. 104/31.01.2011, prin reorganizarea Politiei Comunitare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea politiei locale nr.155/2010 și H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcţionare a politiei locale.
  Politia Locala Motru funcționează ca serviciu public de interes local fără personalitate juridica, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și iși desfășoară activitatea în interesul comunitatii locale, exclusiv pe baza si in executarea legii, în scopul apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private şi publice, prevenirii si descoperirii infractiunilor.
  In indeplinirea misiunilor care ii revin, Politia Locala coopereaza cu Politia Romana si Jandarmeria Romana, cu alte institutii ale statului si colaboreaza cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice, in limitele legii.

   Structura organizatoricăPoliţia Locala Motru se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:
  a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  b) circulaţia pe drumurile publice;
  c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  d) protecţia mediului;
  e) activitatea comercială;
  f) evidenţa persoanelor;
  g) alte domenii stabilite prin lege.Structura organizatorica a Politiei Locale Motru este urmatoarea:

  1. Sef Serviciu;

  2. Biroul Ordine Publica, Dispecerat-Monitorizare, structurat in:
  – Compartiment Ordine Publica;

  – Compartiment Dispecerat-Monitorizar

  -Compartiment Instructuire si Securitate in munca.

  3. Compartiment Circulatie.
  4. Compartiment Disciplina in constructii, Protectia Mediului, Afisaj stradal;
  5. Compartiment Control comercial.
  6. Compartiment Evidenta Persoanelor

  Necesarul de personal si numarul de posturi  al Politiei Locale se stabileşte anual prin organigramă şi statul de funcţii aprobat de către Consiliul Local Motru.


  Atribuții principale 

  • asigură ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  • circulaţia pe drumurile publice;
  • disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  • protecţia mediului;
  • alte domenii stabilite prin lege.

  Telefoane utile 

  112- este numarul unic pentru alertarea Politiei, Ambulantei si Pompierilor

  112- este un numar gratuit si poate fi apelat de pe orice telefon fix sau moil

  112- reprezinta un ajutor rapid care depinde de informatiile pe care le oferiti

  112- reprezinta un ajutor rapid care depinde de informatiile pe care la oferiti

  sunati la 112 doar daca aveti o urgenta

  +40 268- 474734 – Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane

  0219833 – Numar de urgenta national destinat victimelor violentei in familie

 • Program : Permanent

LĂSAȚI UN MESAJ