joi, iunie 13, 2024
spot_img

Latest Posts

Serviciul Public Local Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Motru

Servciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor – Sef Serviciu Merfu Nicolae

Adresă: Str. Macului, Nr.36

Telefon: 0253 410 640

 • Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, precum şi desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghişeu unic.


   Structura organizatoricăCompartimentul Stare Civilă

  Compartimentul Informatică, Analiză, Sinteză, Relații cu publicul

  Compartimentul Regim evidență


  Atribuții principale Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

  1. întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
  2. înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
  3. întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
  4. întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
  5. constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
  6. actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor;
  7. utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
  8. furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
  9. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
  10. primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple electronice, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
  11. primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple electronice, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;
  12. ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
  13. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
  14. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.

 • Luni-Marți-Miercuri-Vineri – 08:30 – 16:30 ; Joi – 08:30-18:30

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.